Over het CAK

Nederland kent goede sociale voorzieningen en goede zorg voor iedereen. Met de zorgvuldige uitvoering van onze wettelijke taken dragen wij hier trots een steentje aan bij. 

Dat doen we met het innen van eigen bijdragen voor de Wmo en Wlz en het uitbetalen van ruim 25 miljard euro per jaar aan zorgaanbieders. Ook voeren we taken uit voor burgers die buiten ons zorgstelsel dreigen te vallen. Zodat mensen met een betalingsachterstand, onverzekerden, gemoedsbezwaarden, vreemdelingen en mensen in het buitenland toegang tot zorg houden.

Zo dragen wij met ons werk bij aan de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de zorg. Met zo’n 1.000 betrokken collega’s zetten wij ons hier iedere dag voor in.

Onze taken

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Bijvoorbeeld door de aanschaf van hulpmiddelen of door hulp in de huishouding. Mensen betalen hiervoor een eigen bijdrage. Wij berekenen de hoogte hiervan en innen deze bij burgers.

Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met dementie. Of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Voor deze zorg betalen mensen een eigen bijdrage. Wij berekenen de hoogte van de eigen bijdrage en innen deze.

Zorgverzekeringswet

Nederlanders zijn verplicht zich te verzekeren voor zorg. Soms kan dit niet, bijvoorbeeld als je als vreemdeling in Nederland verblijft. Anderen kunnen of willen hun zorgpremie niet betalen. Vanwege geloof- of levensovertuiging, of bijvoorbeeld bij betalingsproblemen. Wij voeren regelingen uit die ervoor zorgen dat deze mensen toch verzekerd zijn van zorg.

Buitenland

In sommige situaties krijgen Nederlanders die wonen in of reizen naar het buitenland te maken met het CAK. Bijvoorbeeld als zij een wettelijk pensioen of uitkering hebben, of medicijnen willen meenemen op reis. Wij voeren hiervoor verschillende taken uit. 

Werken met de menselijke maat

Met ons werk zijn wij voor 1,5 miljoen burgers een van de gezichten van de overheid. Dit brengt een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Wij zorgen er elke dag voor dat we burgers en zorgaanbieders zo goed mogelijk helpen.

Iedere burger heeft recht heeft op dienstverlening met de menselijke maat. Dat is onze norm. Hiermee bedoelen we dienstverlening op een manier die op dat moment bij de situatie van de burger past. Iedereen kan met het CAK te maken krijgen.

Onze dienstverlening moet dan ook voor alle burgers toegankelijk zijn. Voor een groot deel van de mensen is dit snel en eenvoudig zaken kunnen regelen. Hebben burgers meer hulp nodig? Dan bieden wij dienstverlening op maat, met extra persoonlijke zorg en aandacht. En daar waar wij voelen dat de uitvoering van wet- en regelgeving voor burgers knelt, gaan we op zoek naar oplossingen. Waar nodig passen we maatwerk toe.

Onze cultuur

Werken bij het CAK is werken in een lerende organisatie waarin jij je verder kunt ontwikkelen én samen met collega’s de processen en dienstverlening verder verbetert. Een werkomgeving waarin eigenaarschap, vakmanschap, samenwerken en klantgericht denken en handelen voorop staat.

Meer weten over onze organisatie? Kijk dan ook op www.hetcak.nl/over.

  • Onze vakgebieden

    Met onze betrokken collega’s zetten we ons elke dag in voor een zorgvuldige uitvoering van onze wettelijke taken. Die collega’s dragen hun steentje bij, bijvoorbeeld als financieel controller, medewerker klantcontact of softwareontwikkelaar. Maar ook als adviseur of manager van een afdeling. Ontdek wat jij bij het CAK allemaal kunt doen.

    Lees meer
  • Arbeidsvoorwaarden & extra's

    We vinden het belangrijk dat je met plezier naar je werk gaat. Dat je uitgedaagd blijft, je gewaardeerd voelt en je fysiek en mentaal lekker in je vel zit. Daar investeren we in. Daarom krijg je van ons een passend salaris én een uitgebreid pakket aan (secundaire) arbeidsvoorwaarden en extra's.

    Lees meer