Over het CAK

Wist je dat ruim 1,5 miljoen mensen in Nederland te maken heeft met het CAK? Sommigen betalen een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, verblijf in een zorginstelling of een persoonsgebonden budget. Anderen gaan op reis met medicijnen waarvoor een verklaring nodig is die het CAK afgeeft. Daarnaast voert het CAK regelingen uit voor mensen die anders buiten het Nederlands zorgstelsel vallen.

Schakel tussen burger en overheid

Het CAK voert de regelingen uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) én vertaalt de wet- en regelgeving naar begrijpelijke en toegankelijke informatie. Zo bieden we onze klanten inzicht en overzicht binnen de regelingen en loketten in het zorgdomein. Op deze wijze vormen we de verbindende schakel tussen burgers en overheid. En, dragen we bij aan een effectieve, efficiënte en betrouwbare overheid.

Oog voor de klant

Onze klanten kiezen niet voor ons, maar zijn wel afhankelijk van het CAK. Daarom zetten wij alles op alles om onze dienstverlening snel, foutloos en gemakkelijk te laten verlopen. Met duidelijke informatie en zonder administratief gedoe. Zodat onze klanten inzicht en overzicht hebben en zelfstandig de juiste keuzes kunnen maken.

Voor mensen in kwetsbare situaties zetten we een stapje extra. Bijvoorbeeld voor klanten die in een complexe situatie verkeren, vanwege schulden of omdat zij digitaal niet goed mee komen. Daar waar nodig geven we hen extra zorg en aandacht of bieden we maatwerk.

‘Bij het CAK werken we aan snelle, foutloze en gemakkelijke dienstverlening, met oog voor de menselijke maat.’

Dit doen we samen

CAK’ers geloven in verbondenheid. Alleen samen kunnen wij deze ambitie tot een succes maken. Ieder vanuit zijn of haar eigen vakmanschap, talenten en de wil om het elke dag beter te doen. Binnen een cultuur waarin continu leren en verbeteren de norm is. Dat doen we voor onze 1,5 miljoen klanten, samen met zo’n 1000 gedreven professionals die het verschil willen maken. Dat is werken bij het CAK: werken met de menselijke maat.