Financieel

Binnen onze organisatie komen op drie afdelingen functies in het financieel domein voor.

Incasso en Excasso

De afdeling Incasso & Excasso is onderdeel van de unit Backoffice. Primaire taak is de inning van de opgelegde eigen bijdragen voor de regelingen die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen. De medewerkers doen dit altijd met oog voor de situatie van de klant. De afdeling verstuurt zo’n 700.000 facturen per maand en verwerkt ruim 1 miljoen betalingen. Onder de afdeling vallen diverse teams zoals: Facturatie & Broninhouding, Minnelijk Beheer, Speciaal Beheer, Juridisch Beheer en Betalingsverkeer. Daarnaast heeft de afdeling Incasso & Excasso eigen controllers.

Staf

De afdeling Corporate Control bestaat uit 2 teams. Het team Financial Control geeft ons inzicht in onze financiën met onder andere begrotingsprocessen, de financiële maandrapportages en de financiële projectrapportages. Het team Financiële Administratie is verantwoordelijk voor onze financiële administratie (onder meer facturen en kostendeclaraties) en de projectadministratie. De afdeling Internal Audit ten slotte houdt zich bezig met rechtmatigheidscontrole en het contact met de externe accountant.

Financiering Instellingen

De afdeling Financiering Instellingen heeft een rol van ‘landelijk betaalkantoor’ voor de betalingen van onder meer verblijf-, behandeling- en verpleegkosten. Deze kosten zijn verschuldigd aan Wlz-instellingen, tandartsen en zorgkantoren voor het verlenen van Wlz-zorg. De betalingen en vorderingen worden uitgevoerd namens de zorgkantoren. De belangrijkste doelstelling is de ontvangen betaalopdrachten juist, volledig en tijdig te verwerken.