Pre-employment screening

Voordat je daadwerkelijk bij het CAK kunt starten, ontvang je een uitnodiging voor een pre-employment screening. Dit is een standaard onderdeel van jouw indiensttreding waarbij we jouw geschiktheid en betrouwbaarheid toetsen. Zo kunnen burgers voor wie wij werken ervan uitgaan dat je integer bent.

Check op documenten

Zodra je bij ons start, vragen we je om de volgende documenten bij ons aan te leveren:

  • Een kopie van jouw diploma(’s)
  • Een kopie van jouw identiteitsbewijs
  • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • Als je gaat werken in een financiële functie: een uittreksel van het BKR

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Om daadwerkelijk bij het CAK te kunnen werken is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Deze krijg je als uit onderzoek blijkt dat je geen strafbare feiten op jouw naam hebt staan. Je ontvangt van ons informatie over hoe je een VOG kunt aanvragen. En uiteraard vergoeden wij de kosten die je maakt voor het aanvragen van deze verklaring.

Referenties

Als het nodig is, en natuurlijk alleen met jouw toestemming, winnen we informatie in bij jouw vorige werkgever(s). De informatie die wij opvragen houdt direct verband met de functie waarop je gesolliciteerd hebt.

Nevenwerkzaamheden

Tot slot vragen wij je eventuele ‘nevenwerkzaamheden’ aan ons op te geven. Nevenwerkzaamheden zijn toegestaan, tenzij ze in strijd zijn met jouw arbeidsovereenkomst bij het CAK.

Heb je vragen over deze screening?

Stel ze aan één van onze recruiters