Jaarbericht 2021

Wij kijken terug op een jaar waarin een stevig fundament is gelegd waarop we de komende jaren kunnen verder bouwen. Waarin we stappen hebben gezet in het bieden van dienstverlening met de menselijke maat. En waarin we groeien naar een lerende organisatie.

In een jaar waarin een financiële ingreep en organisatieverandering nodig was om binnen het gestelde kader te blijven. Waar de pandemie zorgde voor de nodige uitdagingen. Een jaar ook waarin meer dan ooit duidelijk werd dat een andere houding van de overheid ten opzichte van de burger nodig is. We als organisatie te maken kregen met de gevolgen van de kinderopvangtoeslagaffaire. En als één van de gezichten van de overheid moeten werken aan het herstel van vertrouwen van burgers in de overheid.

Download ons jaarbericht 2021 (14-09-2022, pdf, 8.3 mb)