Vacatures

Filter selectie ►
  • Senior specialist financial Risk & Compliance

    Als senior specialist finance Risk & Compliance ben je op jouw eigen gebied Finance gesprekspartner voor de business, het management en op verzoek voor de Raad van Bestuur voor alle zaken aangaande het opstellen van de bestuurlijke verantwoordingen m.b.t. de eigenbijdrageregelingen, dan wel de burgerregelingen. Extern zijn er contacten met  toezichthouders, VWS, externe accountant en

    Lees meer
  • Senior operational controller

    Als Senior Operational Controller ben je verantwoordelijk voor het bewaken van de naleving van de P&C-cyclus door bedrijfsvoeringsafdelingen, de 2e– lijns-controle op de geldstroom van de beheerorganisatie en het faciliteren van bedrijfsvoeringsafdelingen bij de optimalisatie van processen en procesbeschrijvingen. Het CAK kent vier clusters Regelingen: Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz)

    Lees meer