Over het CAKHet CAK is de klantgerichte publieke dienstverlener die regelingen van de overheid zorgvuldig uitvoert en proactief communiceert met burgers (onze ‘klanten’).

Veel mensen in Nederland hebben te maken met het CAK. Sommige betalen een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden. Of bijvoorbeeld voor verblijf in een zorginstelling of een persoonsgebonden budget. Andere gaan op reis met medicijnen waarvoor een verklaring nodig is. Of ze vertegenwoordigen een klant van het CAK en zijn dan bewindvoerder.

Schakel tussen burger en overheid

Het CAK voert de regelingen niet alleen uit, maar ontwikkelt zich ook steeds meer tot informatiepunt en wegwijzer. We vertalen wet- en regelgeving naar begrijpelijke en toegankelijke informatie. Zo helpen we klanten hun weg te vinden en inzicht en overzicht te bieden binnen de regelingen en loketten in het zorgdomein. Op deze wijze vormen we de verbindende schakel tussen burgers en overheid. En, dragen we bij aan een effectieve, efficiënte en betrouwbare overheid.

Steeds bredere dienstverlening

Sinds een aantal jaar stellen wij onze deskundigheid en ervaring als dienstverlener steeds breder beschikbaar. We werken vaker voor meerdere opdrachtgevers binnen de overheid. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is de eigenaar en van oudsher belangrijkste opdrachtgever van het CAK.

Wil je meer weten over het CAK? Kijk dan op onze corporate website: www.hetcak.nl