Onze klanten


Niet iedereen kent ons van naam, maar jaarlijks komen veel Nederlanders met ons in aanraking. Wie zijn deze mensen, onze klanten?

  • Mensen die in een instelling wonen en hiervoor een eigen bijdrage betalen;
  • Mensen die thuis zorg en/of ondersteuning ontvangen en hiervoor een eigen bijdrage betalen;
  • Mensen die medicijnen moeten meenemen op reis en hiervoor een verklaring nodig hebben;
  • Mensen die buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen.