Het ontstaan van CAK

banner_ontstaan

Het CAK werd in 1968 opgericht na de invoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Onze organisatie werd verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen. Jarenlang hadden wij alleen met de AWBZ te maken. Bijna altijd leidden veranderingen in de AWBZ voor het CAK tot nieuwe werkzaamheden en dus een groei van de organisatie. Ging de groei de eerste tientallen jaren nog relatief langzaam; vanaf de jaren negentig groeide het CAK explosief. Inmiddels zijn onze kerntaken ook anders.