Missie, visie en kernwaarden


banner_kernwaarden

Als publieke dienstverlener voert het CAK regelingen uit in opdracht van de overheid. Het CAK vertaalt wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening.

Of het nu gaat om de berekening van een eigen bijdrage voor hulp in het huishouden of de afgifte van een Schengenverklaring; de persoonlijke situatie van de klant vormt het uitgangspunt en eenvoud en gemak staan centraal. Het CAK richt zich daarom niet alleen op zorgvuldige en betrouwbare uitvoering van regelingen. Ook voorop staan heldere en tijdige voorlichting, duidelijke en goed vindbare informatie en een snel antwoord op vragen.

Onze missie

Het CAK is de klantgerichte publieke dienstverlener die staat voor de zorgvuldige uitvoering van regelingen van de overheid en proactieve communicatie met burgers.

Onze visie

Het CAK staat op een menselijke en professionele wijze midden in de samenleving en heeft oog voor de positie van de burger. Het CAK beschouwt en behandelt de burger als klant.

Onze kernwaarden

De missie en visie geven wij vorm op basis van drie kernwaarden:
Betrouwbaar
Menselijk
Professioneel