Staf

Onze staf bestaat uit zes stafdiensten die de directie en de business adviseren en ondersteunen in hun werkzaamheden. Zoals overal bij het CAK werken ook hier professionals die hart hebben voor hun vakgebied, trots zijn op hun werk en samen met elkaar de klant centraal stellen in hun dienstverlening.Human Resources

Binnen de unit Human Resources (HR) hebben we vier teams. Het HR Support team is verantwoordelijk voor de personeelsadministratie en salarisadministratie. Medewerkers kunnen bij HR Support terecht voor vragen over ons personeelsinformatiesysteem Mijn HR, personele zaken, CAO- en bedrijfsregelingen, salarisaangelegenheden en arbeidsvoorwaarden. Het team HR Advies & Beleid bestaat uit HR-adviseurs en een beleidsmedewerker. De HR-adviseurs zijn aanspreekpunt voor zowel de medewerkers als het management als het gaat om HR-gerelateerde vraagstukken. De beleidsmedewerker HR ondersteunt en adviseert de manager HR. Het team Recruitment zorgt voor de werving, selectie en aanname van nieuwe collega’s. Het gaat hierbij om zowel structurele als tijdelijke vacatures. Daarnaast houdt dit team zich bezig met arbeidsmarktcommunicatie en ons werkgeversmerk. HR Development ten slotte geeft interne trainingen, helpt bij het inventariseren en is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het opleiding- en ontwikkelingsbeleid van onze organisatie.

Strategie & Beleid

Onze unit Strategie & Beleid bestaat uit zeven beleidsadviseurs en drie beleidsmedewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor het strategische en operationele beleid, de ondersteuning van de directie op bestuurlijk gebied en bedrijfsjuridische zaken.

Inkoop

Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) zijn wij verplicht na te denken over elke aankoop die we willen doen. Daarnaast moeten we de aankoop op een bepaalde manier aanbesteden. Bij de unit Inkoop hebben we alle kennis in huis om een goed advies te geven over inkopen, (Europees) aanbesteden en contractgerelateerde zaken. De afgelopen jaren lag de nadruk op rechtmatige inkoop. Naast deze focus kijken we nu steeds meer naar doelmatigheid: slim inkopen en een meerwaarde creëren.

Communicatie

De unit Communicatie vergroot de zichtbaarheid, vindbaarheid en herkenbaarheid van het CAK door de eenduidige positionering in de buitenwereld. Bijvoorbeeld door onze corporate communicatiemiddelen als de website, het Jaarbericht en de CAK-conferentie. Maar ook door advies over eenduidige, heldere klant- en ketencommunicatie bij nieuwe en huidige taken, de coördinatie en productie van middelen en door relatieonderhoud met de pers. Daarnaast speelt Communicatie een rol in de interne communicatie. Communicatie geeft betekenis aan strategie en beleid van het CAK en relevante interne en externe actualiteiten en ontwikkelingen. Ook informeert, verbindt en betrekt Communicatie medewerkers. 

Business Support

Deze unit levert hoogwaardige en kennisintensieve ondersteuning aan de divisie Klantcontacten. De medewerkers hebben inzicht en overzicht van informatie, processen en van ontwikkelingen zowel binnen als buiten het CAK. Ze adviseren (on)gevraagd de gehele organisatie. Business Support regisseert, adviseert en ondersteunt bij de uitvoering van de taken van het CAK. De unit vertaalt de strategische doelstellingen van het CAK naar tactisch niveau. De medewerkers analyseren niet alleen, maar ondersteunen actief bij de implementatie van veranderingen: van concept uitvoeringstoets tot feitelijke projectimplementatie in de lijn.

Corporate Control

Corporate Control bestaat uit 2 teams.
Team Financial Control geeft ons inzicht in onze financiën met o.a. begrotingsprocessen, de financiële maandrapportages en de financiële projectrapportages.
Financiële Administratie is, zoals de naam al zegt, het team dat verantwoordelijk is voor onze financiële administratie (onder andere voor facturen en kostendeclaraties) en de projectadministratie.
Team Interne Controle houdt zich bezig met rechtmatigheidscontrole, fraude en planning & control cyclus.


Internal Audit

De afdeling Internal Audit voert in opdracht van de Raad van Bestuur op een objectieve en onafhankelijke wijze onderzoeken uit. De afdeling is medeverantwoordelijk voor diverse operational-, financial en IT-audits die overeenkomstig het auditjaarplan worden uitgevoerd. Door middel van auditresultaten en adviezen levert de afdeling Internal Audit een bijdrage aan de inrichting en verbetering van de organisatie. Niet alleen door kritische systemen en bedrijfsprocessen te beoordelen, maar ook door proactief te adviseren bij impactvolle ontwikkelingen en projecten. De afdeling Internal Audit staat direct in verbinding met het management en de medewerkers, treedt op als vraagbaak, adviseert en brengt partijen bij elkaar. Zo zorgt de afdeling Internal Audit voor meer onderling begrip en synergie vanuit een derdelijns rol.