Relatiemanagement

De ontwikkelingen in de zorg hebben geleid tot complexe wet- en regelgeving. De hoeveelheid betrokken partijen laat dit ook duidelijk zien: van zorgaanbieders en zorgkantoren tot het UWV en de Belastingdienst. De samenwerking tussen al deze partijen noemen we ‘de zorgketen’. Het CAK is de spin in dit web en de laatste en meest zichtbare schakel in die keten. Voor een goede dienstverlening aan de burger is het CAK afhankelijk van gegevens van verschillende uitvoerders, zowel op landelijk als lokaal niveau. Voor de tijdige, volledige en juiste gegevensuitwisseling moeten alle schakels in deze keten gestroomlijnd samenwerken.

Binnen Relatiemanagement zorg je ervoor dat al die belangrijke schakels werken. Bijvoorbeeld als relatiemanager, ketenmanager, servicedeskmedewerker of dataverwerker. Jouw uiteindelijke doel is dat onze klant een duidelijke, correcte en tijdige beschikking en factuur van ons krijgt. Weet jij verbinding te maken met externe relaties? Solliciteer dan op een van de vacatures.Relatiemanagement en ketenmanagement

Relatiemanagement is de schakel tussen het CAK en de buitenwereld. Vanuit Relatiemanagement onderhouden onze collega’s contact met onder andere gemeenten, zorgaanbieders, zorgkantoren, zorgverzekeraars, uitvoeringsorganisaties, cliëntenraden, ouderenbonden, belangenbehartigers en softwareleveranciers.

Servicedesk Ketenpartners

Het team Servicedesk begeleidt ketenpartners bij de data-uitwisseling en is hierbij single point of contact voor de verschillende partijen. Daarnaast heeft dit team, in samenwerking met team dataverwerking, contact met zowel in- als externe partijen over de kwaliteit van de aangeleverde data voor tijdigheid, volledigheid en ‘technische’ juistheid. Het team Servicedesk werkt nauw samen met afdeling Relatiemanagement.