ICT


Ruim 2600 zorgaanbieders, bijna 400 gemeenten, zorgkantoren, de Belastingdienst, het UWV: deze en andere ketenpartners leveren gegevens bij ons aan. Gegevens die wij verwerken tot onder meer beschikkingen en facturen voor ruim 1,5 miljoen klanten. Voor een goede uitvoering van diverse financiële en administratieve regelingen is betrouwbare software voor interne en externe ondersteuning van essentieel belang. ICT Development ontwikkelt deze software. Je kunt hierbij denken aan de ontwikkeling van applicaties als het CAK Internet en het klantportaal. Of aan meer intern gerichte informatiesystemen voor het inlezen, verwerken en verder distribueren van onze gegevens.

Oracle, .NET en SharePoint

Wij werken met nieuwe technologieën van Microsoft (.NET), Oracle en SharePoint én hechten veel waarde aan een continue iteratieve doorontwikkeling. Doorontwikkeling vinden we niet alleen belangrijk in onze diensten. We stimuleren ook jouw persoonlijke groei. Ook centraal staat het bereiken van resultaat voor onze klant door samenwerking in multidisciplinaire ontwikkelteams. De basis voor ons denken en doen vormt het Agile-gedachtegoed en het werken onder architectuur.

Beginnende en ervaren ICT’ers

Bij het CAK vind je nog ruimschoots mogelijkheden voor innovatie en krijg je zowel de kans jezelf als onze diensten door te ontwikkelen. Zowel voor beginnend als ervaren ICT’ers biedt het CAK als professionele dienstverlener en grote speler binnen het domein van zorg en welzijn volop uitdaging.