Lid Cliëntenraad

Solliciteren (mail mij)

Dit ga je doen

Bent u enthousiast en gemotiveerd om in teamverband mee te denken over de kwaliteit van onze dienstverlening?
Als publieke dienstverlener voert het CAK regelingen uit in opdracht van de overheid. Het CAK vertaalt wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Of het nu gaat om de berekening van een eigen bijdrage voor hulp in het huishouden of de afgifte van een Schengenverklaring; de persoonlijke situatie van de klant vormt het uitgangspunt en eenvoud en gemak staan centraal. Het CAK staat daarom niet alleen voor zorgvuldige en betrouwbare uitvoering van regelingen, maar ook voor heldere en tijdige voorlichting, duidelijke en goed vindbare informatie en een snel antwoord op vragen.

Wij zijn op zoek naar twee enthousiaste nieuwe leden voor de Cliëntenraad die naar de uitvoering van onze taken kunnen kijken en bijdragen aan de ontwikkeling van het CAK en het verbeteren van onze dienstverlening.

Als lid van de Cliëntenraad adviseert u over belangrijke onderwerpen waarbij altijd één belang centraal staat: dat van de klant. In de dienstverleningsstrategie beschrijven we de onderscheidende waarden aan (specifieke) klanten én de vertaling naar onze diensten, kanalen en de capaciteiten die daar voor nodig zijn. Hierbij houden we rekening met onze missie, visie en strategische doelen. De dienstverleningsstrategie is bepalend voor de focus op de klant en richtinggevend bij keuzes onder meer in digitalisering. De Cliëntenraad praat en denkt vanuit de gemeenschappelijke belangen van klanten mee over de gang van zaken binnen het CAK. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over alle onderwerpen die van belang zijn voor de dienstverlening aan klanten. Het doel van de Cliëntenraad is het klantenbelang tot uitdrukking te laten komen in de beleidsvorming en uitvoering daarvan door het CAK.

De raad bestaat uit vijf tot zeven leden, wordt voorgezeten door een voorzitter en bijgestaan door een secretaris. Op dit moment bestaat de Cliëntenraad uit vier leden. De Cliëntenraad vergadert circa twaalf maal per jaar, waarvan zesmaal met de Raad van Bestuur van het CAK en zesmaal met de Cliëntenraad zelf. De zittingstermijn is vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming.
De Cliëntenraad praat over belangrijke thema’s zoals o.a. samenwerking met gemeenten, omgaan met schuldenproblematiek, digitale informatievoorziening, klachtenprocedure. Daarnaast stelt de Cliëntenraad jaarlijks een activiteitenplan op. De Cliëntenraad levert een bijdrage aan het jaarverslag van het CAK, en rapporteert daarin over de uitgebrachte adviezen. Kortom: een bijzondere kans om klanten een stem te geven in de ontwikkeling van het CAK.
 

Dit neem je mee

U bent klant, voormalig klant, vertegenwoordiger of familielid van een klant van het CAK. Voor medewerkers van het CAK is het niet mogelijk om te solliciteren. U bent enthousiast en betrokken om bij te dragen aan de ontwikkeling van het CAK en het verbeteren van onze dienstverlening.

 • U bent gemotiveerd om op te komen voor gemeenschappelijke belangen van onze klanten;
 • U heeft affiniteit met en belangstelling voor de gezondheidszorg, en in de diensten van het CAK in het bijzonder;
 • U heeft bij voorkeur al eens gebruik gemaakt van de dienstverlening van het CAK;
 • U heeft voldoende tijd en energie voor het werk als lid van de Cliëntenraad. Zoals het
 • bijwonen vergaderingen, lezen van stukken, verdiepen in onderwerpen, voorbereiden van adviezen;
 • U bent bereid gedurende tenminste vier jaar lid van de ledenraad te zijn;
 • U hecht eraan in teamverband te werken aan de ontwikkeling en versterking van de Cliëntenraad door uw persoonlijke inbreng;
 • U heeft een brede, algemene maatschappelijke belangstelling;
 • U heeft een kritische, positieve en open houding;
 • De vaardigheden:
 • U kunt zich inleven in de belangen van klanten, maar neemt voldoende afstand van persoonlijke belangen;
 • U kunt goed functioneren in teamverband en hebt oog voor het collectieve belang;
 • U heeft ervaring met en interesse in het lezen van beleidsstukken;
 • U kunt omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • U kunt gebruik maken van e-mail en internet;
 • U beschikt over een doortastende en constructieve instelling;
 • U communiceert op een heldere en prettige manier;
 • U beheerst de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk

De leden van de Cliëntenraad vertegenwoordigen alle klanten van het CAK. We streven er dan ook naar qua samenstelling een afspiegeling te zijn van alle klanten binnen het werkgebied van het CAK.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een geldig identiteitsbewijs zijn een voorwaarde voor de overeenkomst.
 

Dit krijg je van ons

Een bijzondere positie waarin u medezeggenschap heeft over het beleid van het CAK. Hiervoor ontvangt u een financiële vergoeding (€ 150,- per bijgewoonde Cliëntenraadsvergadering) en een reiskostenvergoeding.
 

Klaar voor een nieuwe uitdaging bij het CAK?

De leden van de Cliëntenraad worden benoemd door de Raad van Bestuur van het CAK, op voordracht van de Cliëntenraad. Werving en selectie van nieuwe leden geschiedt aan de hand van bovenstaand functieprofiel, vaardigheden en motivatie.

U kunt direct solliciteren via onderstaande button. Solliciteren kan tot 6 december 2021.

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Cliëntenraad of voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Robert van Leeuwarden, plaatsvervangend secretaris van de Cliëntenraad. U kunt Robert bereiken via: telefoonnummer 06 11185881 of e-mailadres: rleeuwarden@hetcak.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.
 

Over het CAK

 

Reageer direct:

Past deze baan helemaal bij jou? Reageer dan direct via onderstaande knop!

Solliciteren

Of neem contact op met de recruiter:

Tjitske den Haan

Sinds 2009 ben ik recruiter bij het CAK. Als recruiter ben ik verantwoordelijk voor het werven en selecteren van medewerkers...

Meer informatie