Lid Cliëntenraad

Solliciteren (mail mij)

Wat ga je precies doen?

Als publieke dienstverlener voert het CAK regelingen uit in opdracht van de overheid. Het CAK vertaalt wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Of het nu gaat om de berekening van een eigen bijdrage voor hulp in het huishouden of de afgifte van een Schengenverklaring; de persoonlijke situatie van de klant vormt het uitgangspunt en eenvoud en gemak staan centraal. Het CAK staat daarom niet alleen voor zorgvuldige en betrouwbare uitvoering van regelingen, maar ook voor heldere en tijdige voorlichting, duidelijke en goed vindbare informatie en een snel antwoord op vragen. 

Wij zijn op zoek naar twee enthousiaste nieuwe leden voor de Cliëntenraad die naar de uitvoering van onze taken kunnen kijken en bijdragen aan de ontwikkeling van het CAK en het verbeteren van onze dienstverlening.

De Cliëntenraad
Als lid van de Cliëntenraad adviseert u over belangrijke onderwerpen waarbij altijd één belang centraal staat: dat van de cliënt. De Cliëntenraad praat en denkt vanuit de gemeenschappelijke belangen van cliënten mee over de gang van zaken binnen het CAK. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over alle onderwerpen die van belang zijn voor de dienstverlening aan cliënten. Het doel van de Cliëntenraad is het cliëntenbelang tot uitdrukking te laten komen in de beleidsvorming en uitvoering daarvan door het CAK.

De raad bestaat uit vijf tot zeven leden, wordt voorgezeten door een voorzitter en bijgestaan door een secretaris. Op dit moment bestaat de Cliëntenraad uit zes leden, waarvan één lid is voorgedragen door een maatschappelijke organisatie (ANBO). De Cliëntenraad vergadert circa zesmaal per jaar met de Raad van Bestuur van het CAK. De zittingstermijn is vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming.
De Cliëntenraad praat over belangrijke thema’s zoals o.a. samenwerking met gemeenten, omgaan met schuldenproblematiek, digitale informatievoorziening, klachtenprocedure, berekenen van de eigen bijdrage. Daarnaast stelt de Cliëntenraad jaarlijks een activiteitenplan op. De Cliëntenraad levert een bijdrage aan het jaarverslag van het CAK, en rapporteert daarin over de uitgebrachte adviezen. Kortom: een bijzondere kans om cliënten een stem te geven in de ontwikkeling van het CAK.

Functieprofiel
U bent cliënt, voormalig cliënt, vertegenwoordiger of familielid van een cliënt van het CAK. Voor medewerkers van het CAK is het niet mogelijk om te solliciteren. U bent enthousiast en betrokken om bij te dragen aan de ontwikkeling van het CAK en het verbeteren van onze dienstverlening.

Jouw profiel

 • U bent gemotiveerd om op te komen voor gemeenschappelijke belangen van onze cliënten;
 • U heeft affiniteit met en belangstelling voor de gezondheidszorg, en in de diensten van het CAK in het bijzonder;
 • U heeft bij voorkeur al eens gebruik gemaakt van de dienstverlening van het CAK;
 • U heeft voldoende tijd en energie voor het werk als lid van de Cliëntenraad. Zoals het
  bijwonen vergaderingen, lezen van stukken, verdiepen in onderwerpen, voorbereiden van adviezen;
 • U bent bereid gedurende tenminste vier jaar lid van de ledenraad te zijn;
 • U hecht eraan in teamverband te werken aan de ontwikkeling en versterking van de cliëntenraad door uw persoonlijke inbreng.
 • U heeft een brede, algemene maatschappelijke belangstelling;
 • U heeft een kritische, positieve en open houding;

De vaardigheden:

 • U kunt zich inleven in de belangen van cliënten, maar neemt voldoende afstand van persoonlijke belangen;
 • U kunt goed functioneren in teamverband en hebt oog voor het collectieve belang;
 • U heeft ervaring met en interesse in het lezen van beleidsstukken;
 • U kunt omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • U kunt gebruik maken van e-mail en internet;
 • U beschikt over een doortastende en constructieve instelling;
 • U communiceert op een heldere en prettige manier;
 • U beheerst de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk

De leden van de Cliëntenraad vertegenwoordigen alle cliënten van het CAK. We streven er dan ook naar qua samenstelling een afspiegeling te zijn van alle cliënten binnen het werkgebied van het CAK.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een geldig identiteitsbewijs zijn een voorwaarde voor de overeenkomst.

Wij bieden jou

Een bijzondere positie waarin u medezeggenschap heeft over het beleid van het CAK. Hiervoor ontvangt u een financiële vergoeding (€ 150,- per bijgewoonde cliëntenraadsvergadering) en een reiskostenvergoeding.

Inlichtingen en solliciteren
De leden van de Cliëntenraad worden benoemd door de Raad van Bestuur van het CAK, op voordracht van de Cliëntenraad. Werving en selectie van nieuwe leden geschiedt aan de hand van bovenstaand functieprofiel, vaardigheden en motivatie.

Graag ontvangen wij bij belangstelling uw CV, motivatie en wat uw relatie met het CAK is. 

Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure? Dan kunt u contact opnemen met Llewellyn Mol, recruiter. U kunt haar bereiken via: telefoonnummer 088 711 4915 of emailadres lmol@hetcak.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

Reageer direct:

Past deze baan helemaal bij jou? Reageer dan direct via onderstaande knop!

Solliciteren

Of neem contact op met de recruiter:

Llewellyn Mol

Als recruiter heb ik een actieve rol bij de instroom van nieuwe...

Meer informatie