Missie, visie en kernwaarden

Missie, waar wij samen voor staan

Het CAK is de klantgerichte publieke dienstverlener die staat voor de zorgvuldige uitvoering van regelingen van de overheid en proactieve communicatie met burgers.

Visie, waar wij samen voor gaan

Iedere burger heeft recht op snelle, foutloze en gemakkelijke dienstverlening door de overheid; het CAK biedt daarbij extra zorg en aandacht voor mensen in kwetsbare situaties.  

Waarden

De missie en visie geven wij vorm op basis van vijf waarden.

  • Betrokken
  • Vakkundig
  • Rechtvaardig
  • Energiek
  • Toegankelijk