Jaarbericht 2016: menselijke eenvoud

31 mei 2017
Ons jaarbericht 2016 is uit! Daarin vind je terug hoe wij samen bijdragen aan het behapbaar maken van de complexe wereld van de zorg voor onze klanten. Hoe we eraan werken om eenvoud en de menselijke maat niet uit het oog te verliezen.

Bijdragen aan het behapbaar maken van de complexe wereld van de zorg
En daarin zijn forse stappen gezet. Zo hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling van Mijn CAK en de vernieuwde klantuitingen. We hebben gemeenten ondersteund  in hun voorlichting over de eigen bijdrage.

Investeren in snelle foutloze processen en begrijpelijke klantcommunicatie
Met het innen van de eigen bijdrage dragen we bij aan het betaalbaar houden van de zorg, maar op een menselijke manier. Bijvoorbeeld door mensen die niet kúnnen betalen betalingsregelingen aan te bieden.

Slimme en soepele samenwerking
En 2016 stond natuurlijk óók in het kader van de komst van 220 nieuwe collega’s van de burgerregelingen. Samen hebben we gezorgd voor een zorgvuldige overheveling, zodat de klant er zo weinig mogelijk van merkte. Genoeg om trots op te zijn!