Nazia Badoella – senior medewerker Betalingsverkeer

|

‘Mijn werk als senior medewerker Betalingsverkeer is nooit eentonig’
‘Het behulpzame en dienstverlenende karakter van het CAK sprak me direct aan. We zijn de schakel tussen de overheid en burger, waarbij de afdeling Betalingsverkeer zorgt dat alle administratie tijdig en correct wordt verwerkt. Een taak die voor de burger ontzettend belangrijk is. In 2010 kwam ik hier binnen om achterstanden weg te werken en inmiddels ben ik doorgegroeid tot senior medewerker Betalingsverkeer. Dat is ook fijn aan het CAK: er zijn volop mogelijkheden om ambities waar te maken. Zo heb ik de versnelde hbo-opleiding Bedrijfsadministratie mogen volgen’.

Divers takenpakket
‘Als senior medewerker Betalingsverkeer heb ik een uitdagende functie met een zeer divers takenpakket. Ik houd me bijvoorbeeld bezig met collega’s aansturen en coachen, maandrapportages opstellen, tussenrekeningen en bijsturen waar nodig. Een financiële achtergrond is dan ook noodzakelijk in mijn ogen; je houdt je bezig met een specialisme, moet veel nadenken en er is veel cijfermatig uitzoekwerk. Wat waren de inkomende en uitgaande bedragen afgelopen maand? Hoeveel is automatisch geïncasseerd? Waar kunnen we een verbeterslag doorvoeren? Wat waren de knelpunten en hoe kunnen we die oplossen? Dit werk is nooit eentonig’!

Open sfeer
‘Prettig is ook dat de sfeer binnen onze afdeling heel open is. Iedereen voelt zich vrij om bijvoorbeeld verbetervoorstellen te doen en daar wordt ook echt naar geluisterd. Er wordt gekeken of deze haalbaar zijn om door te voeren. En als er fouten worden gemaakt, dan kijken we samen hoe we deze kunnen voorkomen in de toekomst. Die openheid zit trouwens ook in de communicatiesfeer. Je hoeft niets in de wandelgangen te horen; de organisatiebrede communicatie is goed’.