Frans Schuite, teammanager Betalingsverkeer Backoffice

| |

‘Verrast door levendigheid en dynamiek’  
‘Sinds mei 2012 ben ik werkzaam bij het CAK. Ik ben verantwoordelijk voor alle inkomende en uitgaande betalingen van de wettelijke regelingen Zorg met Verblijf, Zorg zonder Verblijf en de Wet maatschappelijke ondersteuning die het CAK uitvoert. Ik heb twaalf jaar ervaring met credit management. Behalve dat ik proces- en systeemeigenaar ben, stuur ik als teamleider ook medewerkers aan. Leuk werk, want ik hou van cijfers en van mensen’.

Klanten zo goed mogelijk bedienen
‘Wat opvalt? Dat het hier niet stoffig of star is, zoals sommige mensen in mijn omgeving dachten. Ik ben juist enorm verrast door de levendigheid en de dynamiek. Er wordt proactief naar de markt gekeken en ingespeeld op wat er leeft.  Een van mijn belangrijkste taken is om de processen rondom de betalingen verder te verbeteren. Achter de schermen moeten we het zó organiseren dat onze klanten zo goed mogelijk worden bediend. Daarvoor krijg ik volop de ruimte om samen met collega’s zaken te veranderen en verbeteringen door te voeren. Niet alleen in de processen overigens, maar ook door te investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Zelf ben ik ook begonnen met een opleiding ‘Coachen en leidinggeven’. Druk naast een fulltime baan? Ja, maar ik beleef er vooral heel veel plezier aan’.

Uitdagen om nieuwe wegen te bewandelen
‘Wat ik erg prettig vind aan het CAK zijn de flexibele werktijden. Als je ’s morgens wilt beginnen met rustig ontbijten met je gezin, dan kan dat. Dan werk je ’s avonds wat langer door. Of andersom. Het typeert de organisatie: de cultuur is open en laagdrempelig. Dat klinkt misschien als een cliché, maar van managers wordt echt verwacht dat ze benaderbaar zijn. Je mag ook fouten maken, als je er maar van leert. Zo word je uitgedaagd om nieuwe wegen te bewandelen en andere oplossingen aan te dragen. Die vrijheid krijg je, dat vind ik mooi.’