Anouk Laudy – relatiemanager gemeenten

|

‘Het is belangrijk dat je proactief bent en dienstverlenend te werk gaat’
‘Toen ik de vacature van relatiemanager bij het CAK zag, kon ik alles van mijn wensenlijst afvinken: een niet-commerciële werkomgeving, een grote organisatie en werken in teamverband. Inmiddels ben ik hier alweer twee jaar aan de slag  en heb ik het nog steeds ontzettend naar mijn zin. Ik ben veel op bezoek bij gemeentes, maar daarnaast heb ik regelmatig contact met mijn collega’s voor informatie-uitwisseling. Ons werk is in de basis hetzelfde, maar we hebben andere expertises. Daarom kunnen we elkaar goed adviseren. Het CAK is ook een bijzonder open organisatie; iedereen wil elkaar helpen’.

Helder advies geven
‘Hoe mijn werkdag eruit ziet? Heel afwisselend! Ik heb tachtig gemeenten in mijn portefeuille en ik zit veel met beleidsmedewerkers en uitvoerend medewerkers aan tafel. We kijken dan terug op de ingeslagen weg of blikken juist vooruit. Gemeenten hebben vaak bepaalde ideeën over gewenste processen, maar wij hebben vanuit het CAK natuurlijk veel kennis over de effecten daarvan. Bijvoorbeeld op onze klanten. Het is mijn leuke en mooie taak om hierover helder advies te geven, zodat ze goede afwegingen kunnen maken. Naast de bezoeken krijg ik natuurlijk ook veel vragen van gemeenten per telefoon en e-mail’.

Een sociale functie
‘Als relatiemanager vervul je echt een sociale functie. Je bent niet individueel achter je computer dossiers aan het wegwerken. Het is juist belangrijk dat je proactief bent en dienstverlenend te werk gaat. Je moet goed kunnen oppikken wat er speelt bij gemeenten en contacten leggen. Ook flexibiliteit is belangrijk. Daarnaast moet je hoofd- en bijzaken kunnen scheiden. Het is essentieel dat je inziet welke impact de wijzigingen in de wet- en regelgeving hebben op gemeenten en vooral ook op klanten. Toen ik hier binnenkwam, was het inhoudelijke karakter van het werk overweldigend. Normaal ben je na de start in een nieuwe functie binnen drie maanden van alles op de hoogte, maar hier duurt dat langer. Maar, dat maakt het werk juist ook zo interessant en uitdagend. Het is veelomvattend’.